UNTHA Polska Sp. z o.o.

Producent niezawodnych rozdrabniaczy do tworzyw sztucznych, metali, papieru, ZSEE, odpadów komunalnych oraz do niszczenia dokumentów i danych

UNTHA Polska Sp. z o.o.

Odpady komunalne

W swojej ofercie posiadamy niezawodne jednowałowe rozdrabniacze do wstępnego i końcowego rozdrabniania odpadów komunalnych, stosowane głównie w instalacjach do mechniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w tym w instalacjach do produkcji paliwa alternatywnego (RDF). Rozdrabniacze serii XR Do wstępnego rozdrabniania nieprzetworzonych stałych odpadów komunalnych (MSW), odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów przemysłowych i z działalności usługowo-handlowych oferujemy nową innowacyjną serię wolnoobrotowych rozdrabniaczy UNTHA XR- XR2000C, XR2000R, XR3000C, XR3000R.

Zastosowana w tych rozdrabniaczach zupełnie nowa koncepcja napędu „UNTHA Eco Drive“ gwarantuje do 50% mniejsze zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych napędów elektrohydraulicznych. „UNTHA Eco Drive“ jest jednym z najbardziej energooszczędnych systemów napędowych dostępnych na rynku.

Aby sprostać indywidualnym wymaganiom klienta, rozdrabniacz wstępny serii XR może być wyposażony w system rozrywania lub system cięcia z wewnętrznym dociskiem. W połączeniu z opatentowanym systemem sztab sita lub z różnymi wersjami sita, umożliwia to definiowanie rozmiaru frakcji od 400 mm do nawet 30 mm.

W zależności od właściwości materiału wsadowego oraz średnicy oczek sita, wydajność urządzenia wynosi od 10 t/h do nawet 70 t/h.

System cięcia System cięcia System rozrywania System rozrywania

Na szczególną uwagę zasługuje wspomniany wyżej fakt, że rozdrabniacz UNTHA z serii XR-C (z systemem tnącym) umowżliwia rozdrobnienie odpadów do 30 mm. W praktyce oznacza to, że urządzenie umożliwia jednostopniowe wytwarzanie paliwa alternatywnego (RDF/SRF), zapewniając jednocześnie bardzo dużą wydajność. Dodając do tego bardzo niskie zużycie energii w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku, rozdrabniacz UNTHA XR jest bez wątpienia technologią innowacyjną, rewolucjonizującą produkcję paliwa alternatywnego.

Główne zalety rozdrabniaczy serii XR:

Przykładowe zastosowania:

Rozdrabniacz jednowałowy XR3000RRozdrabniacz jednowałowy XR3000R Rozdrabniacz jednowałowy XR2000C Rozdrabniacz jednowałowy XR2000C

Rozdrabniacze serii TR Rozdrabniacze serii TR stworzone zostały specjalnie z myślą o rozdrabnianiu końcowym frakcji wysokoenergetycznej. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach do produkcji paliw alternatywnych z odpadów. Ze względu na wysoką dostępność i dużą przepustowość, rozdrabniarki te wpisują się w szereg najbardziej rentownych maszyn do rozdrabniania końcowego.

Główne zalety rozdrabniaczy serii TR:

Przykładowe zastosowania:

Rozdrabniacz końcowy serii TR Rozdrabniacz końcowy serii TR Rozdrabniacz końcowy TR2500 Rozdrabniacz końcowy TR2500